Prelegentów

0

Uczestników

0

Cel SYMPOZJUM

Celem Sympozjum jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, biologii molekularnej, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami w różnych środowiskach.

Dotychczas, w każdej edycji konferencji uczestniczyło ponad stu naukowców specjalizujących się w badaniach z obszarów naukowych związanych z ekologią mikroorganizmów, fitopatologią, genetyką, mikrobiologią, ochroną środowiska oraz rolnictwem i ogrodnictwem. Podczas Sympozjum zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowanie wyniki najnowszych badań metagenomicznych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych.

WIĘCEJ INFORMACJI
Cel SYMPOZJUM

PATRONAT HONOROWY

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jednomyślnie podjął uchwałę nr 14-2022 r. w sprawie objęcia patronatem honorowym VI edycji Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego pt. „Metagenomy różnych środowisk”.

WIĘCEJ INFORMACJI
PATRONAT HONOROWY

JAK DO NAS DOJECHAĆ