prof. dr hab. Hanna Mazur‑Marzec 

(Uniwersytet Gdański, Gdańsk)

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Była inicjatorem powstania Zakładu Biotechnologii Morskiej, którego funkcję kierownika pełni od 2014 roku. Zajmuje się produktami organizmów morskich, w szczególności badaniami nad strukturą i aktywnością biologiczną metabolitów cyjanobakterii (głównie peptydów) oraz ich rolą, jako specyficznych markerów. Prace realizowane do uzyskania stopnia doktora habilitowanego dotyczyły cyjanotoksyn, ich produkcji, kumulacji i przemian w środowisku. Najnowsze badania koncentrują się na ocenie możliwości wykorzystania cyjanometabolitów jako farmaceutyków, głównie o aktywności antynowotworowej i antywirusowej. Ważnym elementem dorobku jest zainicjowanie i współudział w tworzeniu największej obecnie bazy cyjanometabolitów, CyanoMetDB. Od 2003 działa jako ekspert w międzynarodowej grupie roboczej International Council for the Exploration of the Sea. Od 2011 jest członkiem Komitetu Badań Morza PAN. W 2022 została nominowana na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.