Wypełnioną kartę udziału w konferencji prosimy przesłać na adres sekretariatu konferencji – metagenomy2022@iung.pulawy.pl  do dnia 30.04.2022 roku 

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA W FORMACIE WORD

Zgłoszone prace będą prezentowane w formie referatów lub posterów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formy prezentacji pracy.