Patronat naukowy nad VI Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” objęli:

  • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  • Polskie Towarzystwo Mykologiczne
  • Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne
  • Polskie Towarzystwo Genetyczne
  • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

Komitet naukowy:

Przewodniczący:

prof. dr hab. Adam Jaworski (Uniwersytet Łódzki)

Członkowie:

prof. dr hab. Wiesław Barabasz, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl

prof. dr hab. Mieczysław Kazimierz Błaszczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

dr hab. Justyna Bohacz, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

dr hab. inż. Maria Chmiel, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

prof. dr hab. Adam Choma, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

prof. dr hab. Hanna Dahm, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

dr hab. Łukasz Dziewit, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy

dr Weronika Goraj, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

dr hab. Patrycja Golińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

dr Agata Goryluk-Salmonowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

dr hab. Urszula Guzik, Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice

dr Karolina Furtak, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy

prof. dr hab. Magdalena Frąc, Instytut Agrofizyki, PAN, Lublin

dr hab. Agnieszka Hanaka, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

prof. dr hab. Monika Janczarek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

dr hab. Jolanta Jaroszuk‑Ściseł, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

dr hab. Jolanta Joniec, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

dr hab. Iwona Komaniecka, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

dr hab. Michał Kalita, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

prof. dr hab. Jacek Kozdrój, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

dr hab. Ewa Król, prof. UP., Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

dr hab. Piotr Krupa, prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

dr hab. inż. Teresa Krzyśko-Łupicka, prof. UO, Uniwersytet Opolski, Opole

prof. dr hab. Jan Kucharski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

dr Agnieszka Kuźniar, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

dr hab. Małgorzata Majewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Wanda Małek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Stefan Martyniuk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO, Uniwersytet Opolski, Opole

dr Anna Marzec-Grządziel, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy

dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Agnieszka Mrozik, Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice

dr hab. Alicja Niewiadomska, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr Artur Nowak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

dr Karolina Oszust, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin

dr Ewa Ozimek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Zbigniew Paluszak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. Stanisław Pietr, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget, Uniwersytet Śląski, Katowice

dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. dr hab. Anna Skorupska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

dr hab. Magdalena Szczech, prof. IO, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

prof. dr hab. Arkadiusz Telesiński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Maciej Walczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

dr hab. Jerzy Wielbo, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

dr hab. Danuta Wojcieszyńska, prof. UŚ, Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

dr Kinga Włodarczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn