Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy,

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy


Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina Instytut Agrofizyki  im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4 20-290 Lublin

Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu Katolicki Uniwersytet Lubelski

ul. Konstantynów 1i, 20-708 Lublin

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej Wydział Biologii i Biotechnologii Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

ul. Akademicka 19,  20-033 Lublin


Katedra Biochemii i Mikrobiologii Instytut Biologii Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa

Komitet Organizacyjny:


Przewodnicząca:


dr hab. Anna Gałązka, prof. Instytutu (IUNG-PIB, Puławy)

Członkowie:


prof. dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin)
dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL (KUL, Lublin)
dr hab. Jolanta Jaroszuk Ściseł, prof. UMCS (UMCS, Lublin)
dr Agata Goryluk Salmonowicz (SGGW, Warszawa)