30.04.2022 – Zgłoszenie uczestnictwa (Karta zgłoszenia)

15.05.2022 – Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

15.05.2022 – Przesłanie streszczeń (Wzór streszczenia)

23-24.06.2022 – KONFERENCJA