Autorów prezentowanych podczas Sympozjum wyników badań zapraszamy do publikacji w numerach specjalnych czasopism International Journal of Molecular Sciences (140 pkt. MEiN; IF 5,924),  Agronomy (100 pkt. MEiN; IF 3,417),  Sustainability (70 pkt. MEiN; IF 3,251).

Dla uczestników konferencji przewidziano zniżki w wysokości od 10 do 30% kosztów publikacji.

Wszystkie informacje mogą Państwo znaleźć na stronach numerów specjalnych tych czasopism. Linki zamieszczamy poniżej.

Propozycje abstraktów wraz z tytułem pracy i afiliacją autorów do numeru specjalnego prosimy przesyłać na adres:  agalazka@iung.pulawy.pl

  • International Journal of Molecular Sciences „Metagenomes of Various Environments

Termin składania prac 31.10.2022.
https://www.mdpi.com/journal/ijms/special_issues/metagenomes_ijms

  • International Journal of Molecular Sciences „Advances in Root-Associated Microbial Communities—the Role from Plant and Sustainable Agriculture

Termin składania prac 12.09.2022.
https://www.mdpi.com/journal/ijms/special_issues/root_associated_microbial

  • International Journal of Molecular Sciences „Interaction between Plants, Microorganisms, and Soils in Different Ecosystems

Termin składania prac 30.09.2022.
https://www.mdpi.com/journal/ijms/special_issues/Microorganisms_Ecosystems

  • Agronomy Protection of Biodiversity of Agricultural Soils

Termin składania prac 30.09.2022.
https://www.mdpi.com/journal/agronomy/special_issues/Agricultural_Soils_Biodiversity_Protection

Dodatkowe możliwości publikowania:

  • Metabolites (ISSN 2218-1989; Impact factor 4,932; Punkty MNiE (100) Special Issue „Secondary Metabolites in Fungi-Plant Interactions” – Deadline for manuscript submissions: 15 October 2022. Trzy najlepsze prezentacje/postery dotyczące tematyki tego Special Issue zostaną nagrodzone dodatkową nagrodą w postaci 30% zniżki opłaty publikacji

https://www.mdpi.com/journal/metabolites/special_issues/metabolites_fungi_plant

  • Sustainability (70 pkt. MEiN; IF 3,251) Special Issue “Exploration of Plant-Soil-Microbe Interactions and Soil Fertility Status from a Sustainable Agricultural Perspective” – Deadline for manuscript submissions: 15 November 2022.

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/plant_soil_microbe_interactions

Propozycję abstraktu wraz z tytułem i afiliacją autorów do numeru specjalnego prosimy przesłać na adres: kfurtak@iung.pulawy.pl