Zakład Mikrobiologii Rolniczej

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

tel. 81 4786 952

e-mail: metagenomy2022@iung.pulawy.pl

Sekretariat konferencji:

dr Karolina Furtak

mgr Karolina Gawryjołek

Członkowie sekretariatu: Pracownicy Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB