Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jednomyślnie podjął uchwałę nr 14-2022 r. w sprawie objęcia patronatem honorowym VI edycji Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego pt. „Metagenomy różnych środowisk”.

Z przyjemnością informujemy, że Prezes Polskiego Towarzystwa Genetycznego  prof. dr hab. Andrzej Kononowicz i Zarząd Główny PTG udzielili Patronatu VI Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej „Metagenomy różnych środowisk”.


Patronat Honorowy nad konferencją objęła także Pani Przewodnicząca Zarządu PTFit prof. dr hab. Małgorzata Mańka oraz Zarząd Główny PTFit.

Ponadto PATRONAT HONOROWY nad VI Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” objęli:

prof. dr hab. Wiesław Oleszek (Dyrektor IUNG-PIB, Puławy)

prof. dr hab. Teresa Doroszewska (Z-ca Dyrektora IUNG-PIB, Puławy)

prof. dr hab. Cezary Sławiński (Dyrektor IA PAN, Lublin)

prof. dr hab. Artur Zdunek (Z-ca Dyrektora IA PAN, Lublin)

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin)

dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, KUL, Lublin)

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka (Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, UMCS, Lublin)

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS (Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii, UMCS, Lublin)

prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska (Dyrektor Instytutu Biologii, SGGW, Warszawa)