Opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Opłatę prosimy wpłacić w terminie do 15.05.2022 roku na konto:

Bank Pekao  S.A.  66 1240 2412 1111 0000 3610 6594

z dopiskiem: „Metagenomy”

UWAGA!

Prosimy o podanie nazwy instytucji oraz imienia i nazwiska osoby, za którą dokonywany jest przelew.

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w obradach, obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację, materiały konferencyjne.