Streszczenia prac o objętości 1 strony powinny być przygotowane zgodnie z załączoną instrukcją i przesłane na adres sekretariatu – metagenomy2022@iung.pulawy.pl  do dnia 15.05.2022 roku.

WZÓR STRESZCZENIA DO POBRANIA W FORMACIE WORD

Warunkiem zamieszczenia streszczenia w materiałach jest wniesienie opłaty konferencyjnej przez jednego z Autorów.

Materiały zostaną przekazane uczestnikom w dniu konferencji.