prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz 

(Uniwersytet Gdański, Gdańsk)

Miejsce pracy:

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

Od 1 stycznia 2017 roku – Kierownik Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii

Od 1 stycznia 2018 – stanowisko profesora

Wykształcenie:

1998 – doktorat, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii UG

2008 – habilitacja, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii UG

2016 – profesor, nauki biologiczne

Zainteresowanie naukowe:

  • mechanizmy odpowiedzi na stres u bakterii różnych środowisk
  • odpowiedź ścisła bakterii
  • mechanizmy działania związków antybakteryjnych pochodzenia roślinnego wobec bakterii patogennych
  • mechanizmy regulacji ekspresji genów na modelu bakteryjnym i bakteriofagowym

Publikacje oryginalne i przeglądowe – 67