dr hab., prof. IOR-IB Aleksandra Obrępalska-Stęplowska 

(Instytut Ochrony Roślin PIB, Poznań)

Profesor Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Biotechnologii IOR-PIB w Poznaniu. Absolwentka biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr nauk biologicznych w zakresie biologii molekularnej, dr hab. nauk rolniczych. Autorka i współautorka ponad 60 oryginalnych publikacji, kierownik i wykonawca projektów polskich i międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze – molekularne podstawy wielopoziomowych interakcji roślin, mikroorganizmów (w tym wirusów i patogennych RNA oraz bakterii symbiotycznych) oraz owadów, indukcja odporności, odporność na pestycydy oraz diagnostyka molekularna. Członek Komitetu Biotechnologii PAN oraz towarzystw naukowych, m.in. International Society for Molecular Plant-Microbe Interaction (IS-MPMI), Association of Applied Biologists (AAB).