dr Piotr Rozpądek

(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Biotechnologii, UJ.

Od 2017 r. kierownik Grupy Badawczej Interakcji Roślin z Mikroorganizmami.

Zainteresowania badawcze: Interakcje roślin z mikroorganizmami, symbiozo-zależne mechanizmy przystosowania roślin do bytowania w środowiskach skażonych metalami, genomika funkcjonalna roślin, oddziaływanie środowiska (przede wszystkim metali toksycznych) na strukturę społeczności mikroorganizmów związanych z roślinami.